Att barn och ungdomar behöver rörelse i vardagen, det är ett känt faktum. Vi vill göra stafettlöpning till en häftig avslutning på ett rörelseprojekt i skolan. XXXXXXX?