Förberedelserna pågår nu för fullt för vår egen Wanda Diamond League-gala, BAUHAUS Galan, söndagen den 2 juli och målet är självklart ett fullsatt Stockholms Stadion! 

Nu gäller det att vi alla hjälps åt med rekrytering av volontärer från våra klubbar och med jobbet att marknadsföra våra events genom alla våra kanaler i klubbarna, hemsidor, Facebook, Instagram osv. 

Rekryteringsansvarig: Mikael Thulin, Hammarby kansli 

Mailadress: funktionar@stadionklubbarna.com 

Rekryteringsperiod: 2023-05-08 tom 2021-06-10 

Volontärslänk, anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyCLH9vzx7g72kj-4EsRSa_fep8LoGDlhiPFpCtE4fGk0vsg/viewform?usp=sf_link

I samarbete med SFIF och Bauhausgalan bjöd vi in till en lyckad kick off den 3 maj, där vi hade en work shop kring hur vi kan jobba tillsammans med målet att fylla Stadion vid BAUHAUS-galan, Finnkampen och Folksam GP. Tack till alla som deltog!

Personalbehov BAUHAUS-galan – sommarjobb för våra föreningars ungdomar (OBS! detta är ej del av volontärsrekrytering, se nedan) 

Personal söks för jobb med Bauhaus-galan under galaveckan, vecka 26, 26 juni tom 3 juli. Arbetet är heltid och ersättning utgår per jobbade timmar. Arbetsuppgifterna är allt från bygg och service till kansliuppgifter, gärna ungdomar från våra föreningar. 

För rekommendationer och intresse, maila Johan Engberg: johan.engberg@stadionklubbarna.com